Akce v roce 2018

OSUDOVÉ CHVÍLE ČESKOSLOVENSKA

Samostatný československý stát, oficiálně vyhlášený 28.října 1918, vznikl v samém závěru krvavé První světové války a během sta let, která od té doby v r. 2018 uplynou, prošel řadou dramatických historických zvratů. Jejich očitým svědkem byla – fotografie.

Výstava pořádaná k tomuto výročí se zaměřuje na osudové okamžiky těchto sta let. Nehodlá tedy detailně na množství dokumentačních záběrů  události mapovat, ale naopak v působivé obrazové metafoře – prostřednictvím skladby emocionálně silných autorských  a tematických celků koncentrovaných na klíčové  dějinné jevy – příběh dramatického století vyprávět. Na tomto příběhu se podílejí především práce předních fotografů, ale i těch, které budou pro veřejnost překvapivým objevem.

TOUHA PO VĚČNOSTI

Retrospektivní výstava největšího žijícího maďarského fotografa Pétera Kornisse. Je věnována Kornissovu celoživotnímu, zcela unikátnímu projektu zaměřenému na postupnou proměnu života tradičního venkova. Venkova nejen maďarského, ale i slovenského, rumunského, českého, tedy středoevropského. Je to dílo silně citové a esteticky působivé.