Načítám Akce

« All Akce

OSUDOVÉ CHVÍLE ČESKOSLOVENSKA

1. října - 15. listopadu

Navigace pro Akce

název: OSUDOVÉ OKAMŽIKY ČESKOSLOVENSKA
obrazový příběh století

výstava / filmové projekce /přednášky historiků, politologů/ komentované prohlídky / vědomostní soutěže pro školy

kurátor výstavy: Daniela Mrázková
konání akce: říjen až listopad 2018
místo: Staroměstská radnice, Praha

pod záštitou primátorky Prahy

Samostatný československý stát, oficiálně vyhlášený 28.října 1918, vznikl v samém závěru krvavé První světové války a během sta let, která od té doby v r. 2018 uplynou, prošel řadou dramatických historických zvratů. Jejich očitým svědkem byla – fotografie.

Výstava pořádaná k tomuto výročí  se zaměřuje na osudové okamžiky těchto sta let. Nehodlá tedy detailně na množství dokumentačních záběrů  události mapovat, ale naopak v působivé obrazové metafoře – prostřednictvím skladby emocionálně silných autorských  a tematických celků koncentrovaných na klíčové  dějinné jevy – příběh dramatického století vyprávět. Na tomto příběhu se podílejí především práce předních fotografů, ale i těch, které budou pro veřejnost překvapivým objevem.

Výstava  obsahuje  následující části, které jsou výběrem z unikátních, po několik desetiletí shromažďovaných  kolekcí:

  • Svědectví o První světové válce včetně vyvrcholení v r. 1918, které přináší její přímý účastník, donedávna „neznámý vojín a fotograf“. 

 

   • Mobilizaci  r. 1938 na protest proti Mnichovské dohodě, stejně jako léta působení československé vlády v exilu  fotografoval  donedávna rovněž neznámý  fotograf ERICH AUERBACH
 •  

  • Okupace Československa německými nacisty r. 1939, jak ji výjimečně působivým způsobem  zachytil  LADISLAV SITENSKÝ. Stejně,  jako později  čs.  Západní odboj, konkrétně život příslušníků   Perutě, čs. letky bojující v britském Královském letectvu.
  • Silně prožité osobní svědectví o tzv. Východním čs. odboji nám na svých negativech překvapivě zanechal sám kpt. OTAKAR JAROŠ , vyznamenaný čítankový hrdina bitvy u Sokolova, ve které padl. Jarošovy negativy ležely léta zcela nepovšimnuty v soukromých rukách.
 •  

  • „Ročník 21“ je název ve světě ojedinělého fotografického souboru – jehož autorem je ZDENĚK TMEJ – věnovaného životu mladých lidí  narozených v r.1921 a donucených pracovat v tzv. totálním nasazení pro Německou říši.
 •  

  • „Rok 1945 očima fotografů“ – je obrazovým svědectvím o konci Druhé světové války a osvobození Československa v podání takových fotografických es, jakými byli např. TIBOR HONTY, VÁCLAV CHOCHOLA, KAREL LUDWIG, SLÁVA ŠTOCHL, JIŘÍ JENÍČEK , FRANTIŠEK ILLEK, JOSEF ZEMAN, MIROSLAV HÁK a dal. Včetně neznámého svědectví o transportech vězňů vracejících se po strastiplných letech v nacistických koncentračních lágrech domů v podání téměř neznámého fotografa, jímž je  VLADIMÍR FYMAN.
  • „Rok 1968 očima fotografů“ – je obrazová kolekce věnovaná další okupaci Československa, tentokrát vojsky Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy, která v zemi ukončila politické tání v podobě tzv.Pražského jara.  Jejími  autory jsou známá jména :  JIŘÍ STIVÍN, BOHUMIL DOBROVOLSKÝ, PAVEL ŠTECHA, OLDŘICH ŠKÁCHA, MILOŇ NOVOTNÝ, DANIELA SÝKOROVÁ, MIROSLAV ZAJÍC, ANTONÍN NOVÝ a dal.
 •  

  • „Česloslovenský dizent „ – obrazové svědectví o šedém životním období země oficiální a neoficiální, undergroundové scény ,které zanechali zejména fotografové OLDŘICH ŠKÁCHA, JAN SÁGL a dal.
  • „Normalizace “ – v podání zejména fotografů KAREL CUDLÍN, JINDŘICH ŠTREIT, JAROSLAV KUČERA.
  • Rok 1989 očima fotografů“ – výběr prací z nesmírně cenné kolekce, která v minulých letech procestovala svět a stále je pro diváky vzrušující. Zahrnuje fotografie prvních masových potlačovaných demonstrací, tzv. Německého exodu, kdy přes ČR prchali na Západ obyvatelé NDR, pádu Berlínské zdi symbolizující rozdělení Evropy na Východ a Západ, a konečně dramatické události Sametové revoluce, v jejímž závěru Československo nabylo opět demokracie. Autory této kolekce je řada autorských osobností: JAN ŠIBÍK, RADEK BAJGAR, JAROSLAV KUČERA, JAROSLAV KOŘÁN, KAREL CUDLÍN, JOSEF PTÁČEK, JAN JINDRA, ROMAN SEJKOT, JAN ŠILPOCH, JIŘÍ VŠETEČKA, PETR ZHOŘ a dal.
 •  

  • „Havel Story“ je závěrečným obrazovým souborem příběhu, který výstava vypráví. Zahrnuje svědectví řady fotografů  o dráze Václava Havla od role disidenta po roli prezidenta. V závěru kapitoly se stručně připomenou  rovněž osobnosti dvou dalších dosavadních   prezidentů – Václava Klause a  Miloše Zemana.

 Výstava „OSUDOVÉ OKAMŽIKY Československa“  je unikátním dílem vytvořeným z unikátních kolekcí. Je určena  nejširší  divácké veřejnosti  domácí i zahraniční.  Vyznačuje se přísně sledovanou obrazovou kvalitou a diváckou sdělností. Počítá nejen s vysokou návštěvností lidí všech věkových kategorií , včetně hromadných školních výprav,  ale i doprovodným programem.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

   • V prostoru expozice permanentní promítání dobových filmových dokumentů
   • Vystoupení a besedy historiků, politologů, publicistů i samotných fotografů
   • Komentované prohlídky
   • Vědomostní soutěže pro školy

Kurátor výstavy:

DANIELA MRÁZKOVÁ  (odborná publicistka, kurátorka, zakladatelka Czech Press Photo).  

Podrobnosti

Zahájení:
1. října
Ukončení:
15. listopadu

Místo konání

Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1/3
Praha, 11000 Česká republika
+ Google Mapa

Pořadatel

Czech Top Photo