O nás

Hlavní činností spolku je:

– Propagace české a mezinárodní fotografie pro domácí a zahraniční veřejnost;

– Podpora fotografických dokumentárních a výtvarných obecně prospěšných projektů;

– Pořádání veřejných fotografických výstav v ČR a zahraničí;

– Vzdělávací činnost: pořádání přednášek, seminářů, besed, tvůrčích dílen;

– Rozvíjení vzájemné spolupráce českých a zahraničních organizací a odborníků v oboru fotografie;

– Organizace sympózií, mezinárodních přehlídek;

– Vytváření platformy pro organické sepětí technické, vědecké a tvůrčí stránky média fotografie.

Vedlejší činností spolku je:

– Vydávání katalogů výstav a fotografických publikací jako součást své ekonomické činnosti;

– Vydávání tištěných publikací pro veřejnost jako součást své ekonomické činnosti;

– Vytváření ekonomické základny pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní ekonomickou činností.

 

Czech Top Photo je spolek zapsáný ve spolkovém rejstříku. Datum zápisu: 23. listopadu 2017